Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01.1: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-01.2: Sơ đồ vị trí nghiên cứu quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng phát triển cấp điện cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển san nền – thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 16.01.2020 | 14:46
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 (thuộc Quy hoạch mạng lưới đô thị, điểm dân cư dọc tuyến đường nối các huyện miền Tây tỉnh Thanh Hoá)

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01.1: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-01.2: Sơ đồ vị trí nghiên cứu quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng phát triển cấp điện cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển san nền – thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]