Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Tờ trình xin phê duyệt

* Giải trình của Viện Quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất -  kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.3: Bảnđồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Sơ đồ định hướng cấp nước

QH-06.6: Sơ đồ định hướng thoát nước thải và vsmt

QH-06.7: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-07: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.12.2019 | 11:03
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phúc Do, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Tờ trình xin phê duyệt

* Giải trình của Viện Quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất -  kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.3: Bảnđồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Sơ đồ định hướng cấp nước

QH-06.6: Sơ đồ định hướng thoát nước thải và vsmt

QH-06.7: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-07: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]