Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.3: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thong

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật – thoát nước

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện, cấp nước, thong tin liên lạc

QH-06.4: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg),bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 04.12.2019 | 13:29
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.3: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thong

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật – thoát nước

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện, cấp nước, thong tin liên lạc

QH-06.4: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg),bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]