Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-02.1: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Sơ đồ định hướng cấp điện – cấp nước

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 04.12.2019 | 16:58
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-02.1: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Sơ đồ định hướng cấp điện – cấp nước

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]