Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất đai xây dựng

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển hạ tầng san nền – thoát nước

QH-06.4: Bản đồ tông hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 05.12.2019 | 15:09
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025.

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất đai xây dựng

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển hạ tầng san nền – thoát nước

QH-06.4: Bản đồ tông hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]