Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất đai xây dựng

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ cấp điện – cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 05.12.2019 | 15:41
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất đai xây dựng

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ cấp điện – cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]