Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Sơ đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới cấp điện

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới thông tin liên lạc

QH-06.7: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.8: Bản đồ định hướng phát triển san nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 19.12.2019 | 15:40
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Sơ đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới cấp nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới cấp điện

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch định hướng mạng lưới thông tin liên lạc

QH-06.7: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.8: Bản đồ định hướng phát triển san nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]