Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan  và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

QH-05.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn 2013-2020

QH-05.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn 203-2025

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-06.3: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.4: Sơ đồ định hướng thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

QH-06.7: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.8: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 20.12.2019 | 08:21
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan  và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

QH-05.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn 2013-2020

QH-05.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn 203-2025

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-06.3: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.4: Sơ đồ định hướng thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

QH-06.7: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.8: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]