0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf), (.jpg)

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là khu du lịch cấp quốc gia có tính chất sinh thái, văn hoá với các loại hình du lịch đa dạng; là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía nam của tỉnh Sơn La; là trung tâm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Sơn La; là vùng bảo tồn rừng sinh thái quốc gia; là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu là trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu, quy mô khoảng 1.500 ha. Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 gắn kết tổng thể 3 trung tâm với quy mô khoảng 2.000 ha (trong đó các khu vực dân cư lân cận quy mô khoảng 500 ha)…Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần địa phận thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông của huyện Mộc Châu, xã Vân Hồ và xã Chiềng Khoa của huyện Vân Hồ. Phạm vi, ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp khu vực Xồm Lồm, Tám Ba, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu

+ Phía Nam giáp khu vực Chiềng Đi, Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

+ Phía Đông giáp tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ và xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

+ Phía Tây giáp tiểu khu Chiềng Đi, tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

- Mục tiêu quy hoạch:  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mộc Châu và của tỉnh Sơn La, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn cấp bách tại địa phương. Tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch chung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu du lịch. Đảm bảo khả năng thực hiện quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hiện thực hóa các cơ hội thu hút đầu tư vào Khu DLQG, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, sử dụng hợp lý các nguồn lực để phát triển du lich dịch vụ, công nghiệp gắn với nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, các giải pháp cải tạo nâng cấp nhằm cung cấp quỹ đất công nghiệp, dịch vụ du lịch...đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La. Xây dựng các chuỗi, công nghệ sản xuất xanh, ngâng cao các giá trị và sản phẩm du lịch, cải tạo môi trường, góp phần xây dựng Khu DLQG Mộc Châu trở thành khu du lịch năng động, phát triển bền vững, tương xứng. Hiện thực hóa các cơ hội thu hút đầu tư vào Khu DLQG Mộc Châu, tạo động lực có sức lan tỏa cho khu DLQG Mộc Châu. Làm cơ sở pháp lý cho các công tác tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành đã được phê duyệt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (CAD):

+ BV01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ BV02: Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí các khu vực đề xuất điều chỉnh cục bộ

+ BV03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sau quy hoạch

+ BV04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh

+ BV05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh

(ThanhTu - ThanhThao Acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi