0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Vị trí: Thành phố Hải Phòng

Diện tích: khoảng 221,4km2

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thuyết minh; Báo cáo; Quyết định

2. Bản vẽ

- QH04: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH05: Bản vẽ đánh giá quỹ đất xây dựng

- QH08: Bản vẽ định hương phát triển không gian

- QH10A: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH10D: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH13A: Bản đồ quy hoạch đê

- QH13B: Bản đồ quy hoạch đê

- QH14: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH15: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH16: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH17: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH18: Bản vẽ đánh giá tác động môi trường chiến lược

- QH19: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi