Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01.1: Sơ đồ mối liên hệ vùng

QH-01.2: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỉnh

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH06.6: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 20.12.2019 | 13:54
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01.1: Sơ đồ mối liên hệ vùng

QH-01.2: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỉnh

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH06.6: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]