0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến năm 2030 - tỉnh Bến Tre

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến năm 2030 - tỉnh Bến Tre

- Ranh giới nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Bến Tre theo Nghị quyết số 49/NQ-CP Ngày 05 tháng 4 năm 2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bến Tre.

- Được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2013

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến năm 2030 - tỉnh Bến Tre : Xây dựng thành phố Bến Tre Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh Bến Tre. Là cực phát triển trong chuỗi đô thị phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là trung tâm thuơng mại, dịch vụ, du lịch sinh thái đặc trưng, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cấp vùng. Là đầu mối giao thông thủy, bộ của vùng tỉnh và có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến năm 2030 - tỉnh Bến Tre

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi