0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh

- Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, tỷ lệ 1/2.000 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1625/QĐ-UBT-98 ngày 30/11/1998. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, bưu chính viễn thông, … Hạ tầng xã hội như: Giáo dục, y tế, thông tin văn hóa, thể dục thể thao…. được cấp thẩm quyền đầu tư nâng cấp nhưng vẫn còn yếu kém và chưa đồng bộ. Vì vậy cần được sự quan tâm phát triển nâng cấp cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình đô thị hóa.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2014

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Điều chỉnh định hướng quy chung hoạch xây dựng thị trấn Châu Thành sao cho phù hợp với tình hình phát triển hiện tại và tương lai trên cơ sở kế thừa quy hoạch chung xây dựng đã phê duyệt năm 1998. Khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng đất, làm cơ sở để quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo đúng định hướng phát triển đô thị, căn cứ để lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch đầu tư xây dựng hợp lý và chuẩn bị điều kiện thu hút mọi nguồn vốn đầu tư. Phương hướng và giải pháp quy hoạch phải phù hợp với quy định quản lý xây dựng và yêu cầu phát triển khu dân cư, phát triển các ngành nghề, giải pháp về sử dụng đất đai, quy định quản lý không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan theo định hướng đô thị vệ tinh của thành phố Trà Vinh, quản lý cơ sở hạ tầng, bổ sung các chức năng đô thị còn thiếu, tạo lập môi trường sống thích hợp cho dân cư thị trấn Châu Thành

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch phân khu chức năng và sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi