0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch bao gồm địa giới hành chính của thị trấn Đại Ngãi, một phần xã Long Đức, xã Song Phụng, xã Hậu Thạnh và xã Tân Hưng (gắn kết với khu vực các cồn nổi trên Sông Hậu), thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng với ranh giới khoảng 2.454 ha.

- Phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu được giới hạn như sau:

    + Phía Bắc giáp với xã Song Phụng, huyện Long Phú;

    + Phía Nam giáp với xã Tân Hưng, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú;

    + Phía Đông giáp với Sông Hậu;

    + Phía Tây giáp với xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách; xã Hậu Thạnh, xã Phú

Hữu huyện Long Phú.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng là: Giúp Đề ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng thị trấn Đại Ngãi hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại V và định hướng phát triển lên đô thị loại IV, xứng tầm là đô thị trọng điểm trung tâm vùng cấp 2 của tỉnh. Đề xuất giải pháp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc khu vực hiện có, mở rộng quy mô đất đai và phát triển dân cư đô thị. Quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng hệ thống công trình công cộng, hạ tầng

xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho việc phát triển đô thị. Thực hiện các Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Đại Ngãi đến năm 2030 mục tiêu: phát triển quy mô dân số; thu hút đầu tư; chuyển dịch cơ cấu lao động, theo hướng phát triển kinh tế dịch vụ - thương mại và công nghiệp, xứng với tiềm năng và vị trí quan trọng trong mối liên hệ vùng.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng: năm 2018

- Được UBND thành phố Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định 1792/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ đánh giá tổng hợp

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi