0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

 - Huyện Đăk Glei được hình thành từ 2 huyện H.30 và H.40, là 2 căn cứ cách mạng thuộc khu Yên Thế- tỉnh Kon Tum. Trung tâm huyện lỵ Đăk Glei được xác định vị trí từ sau năm 1975. Tháng 11/1996 thị trấn Đăk Glei được thành lập theo Nghị định số 73/ CP, ngày 22/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹ thuật của Huyện Đăkglei. Là đầu mối giao thông quan trọng liên vùng, tỉnh. Có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng của vùng Bắc KonTum và vung Tây nguyên. Là đô thị có tính chất dân tộc, văn hoá lịch sử và đặc điểm tự nhiên đặc trưng của vùng Tây Nguyên.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Phát huy vị thế và các tiềm năng, động lực phát triển đô thị của Trung tâm huyện lỵ huyện Đăk Glei. Quy hoạch điều chỉnh tuyến và điểm đấu nối của tuyến đường HCM giai đoạn III với QL14. Điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất các khu chức năng phía Đông và phía Bắc của thị trấn. Chỉnh trị, cải tạo dòng sông và cảnh quan sông Pô Kô. Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam mới theo hướng hiện đại.

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ quy hoạch phát triển giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi