0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị Trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam - tỉnh Kon Tum

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng thị Trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam - tỉnh Kon Tum

- Tumơrông là Huyện mới được chia tách từ huyện Đắk Tô (cũ). Sau khi chia tách, được sự thống nhất về chủ trương lập Quy hoạch Chung xây dựng thị trấn huyện lỵ của UBND tỉnh KonTum. UBND huyện Đắk Tô (cũ) đã tiến hành ngay công tác xúc tiến khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng và đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt theo Quyết định số: 140/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 01 năm 2006. khu vực mở rộng quy hoạch là cửa ngõ phía Nam của thị trấn huyện lỵ. Về quan hệ nội vùng huyện, khu vực mở rộng quy hoạch là tâm điểm đầu mối giao thông dẫn đến các xã trong huyện, khả năng tạo động lực thúc đẩy kinh tế trong vùng. Đối với mối quan hệ ngoài vùng huyện, khu vực mở rộng quy hoạch kết hợp với khu trung tâm thị trấn là vị trí trung điểm giữa Nam Quảng Nam, Kon Tum và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, có rất nhiều thuận lợi để thu hút khách nghỉ ngơi, tham quan và giải trí dọc đường. Trên thực tế, các cơ sở dịch vụ kinh tế - xã hội và dân cư dọc theo trung tâm thị trấn phát triển tương đối mạnh mẽ, đời sống người dân ở đây tương đối ổn định và hứa hẹn ngày một phát triển mạnh

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2010

Quy hoạch chung xây dựng thị Trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam - tỉnh Kon Tum

- Mục tiêu của đồ án đó là: Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu chức năng. Quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở mở rộng thị trấn huyện lỵ

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị Trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam - tỉnh Kon Tum

+ Quyết định Quy hoạch chung xây dựng thị Trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam - tỉnh Kon Tum

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi