* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2006

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH_03: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch

+ QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn

Định dạng tài liệu: (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Date published: 23.02.2021 | 09:58
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2006

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH_03: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch

+ QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn

Định dạng tài liệu: (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]