0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Ngãi đến năm 2040 – tỉnh Quảng Ngãi

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Diện tích khu vực nghiên cứu: 634,37 ha

- Phạm vi lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040:

   + Phía Đông giáp biển Đông

   + Phía Tây giáp huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa;

   + Phía Nam giáp huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức;

   + Phía Bắc giáp huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Ngãi đến năm 2040 – tỉnh Quảng Ngãi là: Nhằm đáp ứng mục tiêu của Tỉnh về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống người Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040. Cụ thể hoá Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Định hướng phát triển không gian thành phố Quảng Ngãi hiện đại, mang bản sắc văn hóa địa phương, phát triển bền vững, xứng với vai trò vị thế chức năng của thành phố Quảng Ngãi trước xu thế phát triển mới của vùng. Tạo điều kiện thúc đẩy đô thị hoá, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Ngãi đến năm 2040 – tỉnh Quảng Ngãi: năm 2021

- Được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định 949/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Ngãi đến năm 2040 – tỉnh Quảng Ngãi

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Ngãi đến năm 2040 – tỉnh Quảng Ngãi

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng xã hội

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ quy hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi