Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

Hồ sơ khảo sát địa hình

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.4: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.5: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 17.12.2019 | 15:41
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

Hồ sơ khảo sát địa hình

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.4: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.5: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]