Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bảnđồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.4: Bản đồ định hướng cấp điện – thông tin liên lạc

QH-06.5: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 20.12.2019 | 07:46
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bảnđồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.4: Bản đồ định hướng cấp điện – thông tin liên lạc

QH-06.5: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]