Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định Quản lý quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Ranh giới phường xã hiện trạng và mở rộng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất du lịch di tích

QH-02.4: Bản đồ hiện trạng giao thông thoát nước

QH-02.5: Bản đồ hiện trạng cấp nước, thông tin liên lạc và môi trường

QH-02.6: Bản đồ hiện trạng cấp điện

QH-02.7: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

QH-04.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2010 đến năm 2015

QH-04.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2015 đến năm 2025

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cấp điện

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 17.12.2019 | 16:26
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn đến năm 2025 – tầm nhìn đến năm 2035

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định Quản lý quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Ranh giới phường xã hiện trạng và mở rộng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất du lịch di tích

QH-02.4: Bản đồ hiện trạng giao thông thoát nước

QH-02.5: Bản đồ hiện trạng cấp nước, thông tin liên lạc và môi trường

QH-02.6: Bản đồ hiện trạng cấp điện

QH-02.7: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

QH-04.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2010 đến năm 2015

QH-04.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2015 đến năm 2025

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cấp điện

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]