0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện Mường Khương – tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện Mường Khương – tỉnh Lào Cai

- Tổng diện tích khu vực lập Quy hoạch là: 950 ha. Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Bắc giáp cầu Sao Đỏ và các thôn Choán Ván, Hoàng Thền, Chúng Trải, Tu Chá; Phía Nam đến km2, thôn Sao Pả 9+10+11 của xã Mường Khương, thôn Lao Húi và Cốc Chứ của xã Nấm Lư;  Phía Đông giáp các thôn Páu Tủng, Vang Liêng và Hàm Rồng; Phía Tây giáp thôn Lù Suối Tùng và phần còn lại của thôn Dê Chú Thàng, Ngam A.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho tại KCN Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai đó là: Trở thành trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Khương nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung, trung tâm hoạt động kinh tế kết hợp với an ninh quốc phòng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện Mường Khương – tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi