Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt điều lệ quản lý xây dựng

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-02: Mặt bằng hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc khu trung tâm

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông cấp điện – cấp nước

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền thoát nước mưa

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 18.12.2019 | 10:26
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng và cải tạo đến năm 2010 thị trấn Lưu Vệ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt điều lệ quản lý xây dựng

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-02: Mặt bằng hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc khu trung tâm

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông cấp điện – cấp nước

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền thoát nước mưa

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]