Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn

QH-06.2: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật: San nền

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: Thoát nước mặt

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 18.12.2019 | 09:20
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng và cải tạo mở rộng đến năm 2020 thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn

QH-06.2: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật: San nền

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: Thoát nước mặt

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]