Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Đồ án đã được phê duyệt và
Date published: 23.04.2018 | 17:25
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ: 1/10.000

Diện tích: 460.869,09 ha

Địa giới hành chính: toàn tỉnh Hòa Bình

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quy chế quản lý

3- Slide công bố quy hoạch

4- Phần bản vẽ

- KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- KT02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư, sử dụng đất và giao thông

- KT03A: Sơ đồ hiện trạng cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường.

- KT03B: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

- KT04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- KT05: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

- KT06: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông vùng

- KT07: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống điện vùng

- KT08:  Sơ đồ định hướng cấp nước vùng

- KT09: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang vùng

- KT10: Sơ đồ định hướng hệ thống thông tin liên lạc

- DMC: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]