0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chuyên ngành thoát nước khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch chuyên ngành thoát nước khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa điểm, phạm vi ranh giới quy hoạch: Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của đảo Long Sơn, được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành; Phía Đông giáp đảo Gò Găng; Phía Nam và phía Tây giáp vịnh Gành Rái và vùng cửa sông Chà Và.

- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2015

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chuyên ngành thoát nước khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Các bảng tính 

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ phân lưu vực hệ thống thoát nước mưa

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước đảo Long Sơn đến năm 2025

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi