0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo đến năm 2030 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo đến năm 2030 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa điểm, phạm vi ranh giới quy hoạch: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đây là quy hoạch xây dựng chuyên ngành thoát nước, trong đó nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Thoát nước cho toàn bộ đảo Côn Son, huyện Côn Đảo vớí quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là 30.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 20.000 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 10.000 người

- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo đến năm 2030 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu vực Bến Đầm

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu vực Cỏ Ống

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu vực trung tâm

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi