0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà máy Vedan Việt Nam xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà máy Vedan Việt Nam xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam (Công ty CPHH Vedan VN) được thành lập từ năm 1991 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trên tổng diện tích rộng khoảng 120,00ha. Giấy chứng nhận đầu tư số: 471033000143 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp chứng nhận lần đầu ngày 01/08/1991, Chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 13/08/2018. Đã được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (Mã số: BK 012596 và BK 012597) với mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp có thời hạn sử dụng và được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2020

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà máy Vedan Việt Nam xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà máy Vedan Việt Nam xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đó là: Phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế về khoa học kỹ thuật. Tuân thủ theo các định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của tỉnh, về thu hút đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết nối với các khu vực đã xây dựng công trình, nhằm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà máy Vedan Việt Nam xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nhà máy Vedan Việt Nam xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi