0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

  - Quá trình Đô thị hoá của thành phố Bắc Ninh diễn ra rất nhanh, việc quy hoạch không theo kịp các dự án đầu tư, trong đó có xã Nhân Thắng là xã chịu khá nhiều tác động của tiến trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá của Tỉnh. Do vậy việc định hướng cho công tác xây dựng và quy hoạch là cần thiết và rất cấp bách. Đồ án quy hoạch phân khu xã Nhân Thắng nhằm giúp chính quyền xã Nhân Thắng có cơ sở để quản lý đất đai và từng bước lập các dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của thành phố Bắc Ninh và những nhu cầu xây dựng của xã, đồng thời dự báo sự phát triển trong tương lai để dành đất cho phát triển đô thị..

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2017

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

- Mục tiêu đồ án đó là: Cải tạo nâng cấp khu vực làng xóm, di tích và cảnh quan thiên nhiên cũng như các khu vực công cộng, dịch vụ, y tế, giáo dục... hiện hữu gắn với các chức năng mới gồm các khu vực dự kiến xây dựng như: khu vực xây dựng mở rộng trung tâm mới của đô thị, khu vực xây dựng cụm trường đào tạo,  khu vực dự kiến xây dựng trung tâm y tế, khu vực xây dựng trung tâm văn hóa thể dục thể thao, khu vực xây dựng các trung tâm thương mại, khu vực xây dựng công viên cây xanh, khu vực phát triển nhà ở mới. Đồng bộ và khớp nối về hạ tầng ký thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với điều kiện tự nhiên; Tạo lập hình ảnh không gian kiến trúc đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của khu vực, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đáng giá đất xây dựng

+ Bản đồ định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi