0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Tân Thành - thành phố Cà Mau

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Tân Thành - thành phố Cà Mau

- Phường Tân Thành với đặc điểm hiện trạng hệ thống hạ tầng còn đơn giản, đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ cao nhưng đặc biệt không gian chung được gắn liền với hệ thống rạch Cái Nhúc, là một trong những vị trí có cảnh quan thiên nhiên đẹp kết hợp với loại hình nhà ở dạng vườn khá đặc thù.  Quy hoạch phân khu phường Tân Thành ngoài định hướng phát triển không gian trong tổng thể đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố Cà Mau đến năm 2025 và quy hoach chung của tỉnh Cà Mau, đồng thời sẽ tạo sự kết nối hài hòa giửa các khu quy hoạch trong khu vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là khu đô thị Cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2019

Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Tân Thành - thành phố Cà Mau

- Mục tiêu của đồ án đó là: Kết nối đồng bộ với khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Xác định mô hình phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị của khu vực một cách bền vững, phù hợp với tình hình phát triển của đô thị trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, thích nghi và ứng phó với tác động do biến đổi khí hậu (nước biển dâng) đến môi trường đô thị. Làm cơ sở cho công tác triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Tân Thành.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Tân Thành - thành phố Cà Mau

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Tân Thành - thành phố Cà Mau

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi