0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu các khu 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 - tỉnh Ninh Bình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 3.257,26 ha. Cụ thể:

 + Phân khu 1-1-A: Quy mô 941,34 ha, gồm một phần thuộc địa giới hành chính các phường Ninh Khánh, phường Đông Thành, phường Tân Thành, xã Ninh Nhất của thành phố Ninh Bình và một phần thuộc xã Ninh Khang, xã Ninh Mỹ của huyện Hoa Lư. Giới hạn cụ thể: Phía Đông giáp đường Phạm Hùng và sông Đáy; phía Tây giáp sông Chanh; phía Nam giáp đường Xuân Thành, đường Đào Duy Từ và đường Lương Văn Thăng (đường QL10); phía Bắc giáp đường Vạn Hạnh, đường Lưu Cơ và đường Trịnh Tú.

 + Phân khu 1-3-A: Quy mô 880,10 ha, gồm một phần thuộc địa giới hành chính các xã Ninh Giang, Ninh Hòa, Trường Yên và thị trấn Thiên Tôn của huyện Hoa Lư; một phần địa giới hành chính xã Gia Tân của huyện Gia Viễn (thôn Tuỳ Hối). Giới hạn cụ thể: Phía Đông giáp sông Đáy; phía Tây giáp đường tránh QL1A (đường ĐT477 kéo dài); phía Nam giáp QL38B; phía Bắc giáp sông Hoàng Long.

 + Phân khu 1-3-B: Quy mô 714,19 ha, gồm một phần thuộc địa giới hành chính thị trấn Thiên Tôn và các xã Ninh Mỹ, Ninh Hòa của huyện Hoa Lư;  một phần địa giới hành chính xã Ninh Nhất và phường Ninh Khánh của thành phố Ninh Bình. Giới hạn cụ thể: Phía Đông giáp đường Trần Hưng Đạo; phía Tây giáp sông Chanh; phía Nam giáp đường Vạn Hạnh và đường Trịnh Tú; phía Bắc giáp QL38B.

 + Phân khu 1-3-C: quy mô 721,62 ha, gồm một phần thuộc địa giới hành chính phường Ninh Khánh, một phần thị trấn Thiên Tôn, xã Ninh Khang, một phần xã Ninh Giang và  một phần Ninh Mỹ; Giới hạn cụ thể: Đông giáp sông Đáy; Tây giáp QL1A cũ và đường Phạm Hùng; Nam giáp đường Vạn Hạnh và đường Lưu Cơ kéo dài; Bắc giáp QL38B.

- Mục tiêu của Quy hoạch phân khu các khu 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 - tỉnh Ninh Bình là: Giúp Cụ thể hóa định hướng của Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thiết lập khu đô thị theo mô hình đô thị sinh thái kiểu mẫu, văn minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Đáp ứng các yêu cầu: “Hiện đại, thân thiện, đậm đà bản sắc dân tộc và có hiệu quả kinh tế cao”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đô thị Ninh Bình.

- Thời điểm lập Quy hoạch phân khu các khu 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C: năm 2015

- Được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất các khu 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C

- QH 03: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật các khu 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH 06: Bản vẽ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

- QH 07: Bản vẽ quy hoạch cao độ nền và thoát nước

- QH 08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH 09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện điện chiếu sáng

- QH 10: Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH 11: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH 12: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(Vui-qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi