Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kĩ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-11: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-12: Bản đồ tổng hợp đường dây – đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.02.2020 | 12:55
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu chức năng phía Đông thị xã (Khu vực giáp xã Hà Vinh, huyện Hà Trung) thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kĩ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-11: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-12: Bản đồ tổng hợp đường dây – đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]