Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt

* Quy định quản lý xây dựng

* Văn bản góp ý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kĩ thuật

QH-08: Bản đồ đánh giá tác động môi trưởng

Qh-09: Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.12.2019 | 08:45
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu khu dân cư đô thị - phân khu số 3, đô thị Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt

* Quy định quản lý xây dựng

* Văn bản góp ý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kĩ thuật

QH-08: Bản đồ đánh giá tác động môi trưởng

Qh-09: Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]