Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – san nền – thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước – thoát nước thải

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây – đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 04.02.2020 | 15:57
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Khu du lịch thác Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – san nền – thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước – thoát nước thải

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây – đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]