0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Suối Nam Hồ phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Suối Nam Hồ phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Suối Nam Hồ phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích 74,63 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp: khu vực quy hoạch B3. Phía Nam giáp: khu vực quy hoạch Quốc lộ 20, Nam Hồ (Khu C3). Phía Đông giáp: đường quốc lộ 27C (ĐT 723). Phía Tây giáp: khu vực quy hoạch B3

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2020

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Suối Nam Hồ phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Phục vụ công tác phát triển đô thị, sử dụng đất hiệu quả, kết nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của TP Đà Lạt. Hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống, chú trọng chỉnh trang tại chỗ, giải quyết vệ sinh môi trường theo quy định. Phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Nhằm đưa ra đề xuất các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao và diện tích cây xanh trong khu vực cho phù hợp với phạm vi quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Suối Nam Hồ phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Suối Nam Hồ phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng môi trường

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi