0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Khe Sanh - Hùng Vương - Hoàng Hoa Thám (Khu B1) phường 10, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Khe Sanh - Hùng Vương - Hoàng Hoa Thám (Khu Bl) phường 10, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 93,0 ha, D\dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 7.800 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc: giáp đường Hùng Vương; Phía Nam: giáp bệnh viện Hoàn Mỹ, chùa Tàu (đường Mimosa) và chùa Linh Phong (đường Hoàng Hoa Thám); Phía Đông: giáp đất rừng dọc đường Hoàng Hoa Thám; Phía Tây: giáp đất rừng dọc đường Khe Sanh.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1195-QĐ/UBND ngày 03 tháng 06 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực đường Khe Sanh - Hùng Vương - Hoàng Hoa Thám (Khu Bl) phường 10, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng là: Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đà Lạt. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý. Phục vụ công tác quản lý đô thị và sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Trong khu quy hoạch hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống. Ưu tiên vấn đề chỉnh trang tại chỗ; giải quyết vấn đề nước thải, chất thải theo đúng quy định. Hạn chế thay đổi địa hình, nghiên cứu đề xuất mở rộng các tuyến đường hiện hữu, quy định lộ giới, khoảng lùi.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Khe Sanh - Hùng Vương - Hoàng Hoa Thám (Khu Bl) phường 10, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ định tổc chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi