0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Mai Xuân Thưởng - Vạn Hạnh (B5) Phường 8, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Mai Xuân Thưởng - Vạn Hạnh (B5) Phường 8, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Quy hoạch phân khu Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Mai Xuân Thưởng - Vạn Hạnh (B5) Phường 8, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích 116,000 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp: đường Mai Anh Đào. Phía Nam giáp:  đường Vạn Hạnh, đường Mai Xuân Thưởng. Phía Tây giáp: đường Phù Đổng Thiên Vương và khu dân cư Trần Quang Khải. Phía Đông giáp:  khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Mai Xuân Thưởng - Vạn Hạnh (B5) Phường 8, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đà Lạt. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý. Phục vụ công tác quản lý đô thị và sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Trong khu quy hoạch hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống. Ưu tiên vấn đề chỉnh trang tại chỗ; giải quyết vấn đề nước thải, chất thải theo đúng quy định. Hạn chế thay đổi địa hình, nghiên cứu đề xuất mở rộng các tuyến đường hiện hữu, quy định lộ giới, khoảng lùi.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Mai Xuân Thưởng - Vạn Hạnh (B5) Phường 8, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Mai Xuân Thưởng - Vạn Hạnh (B5) Phường 8, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi