0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Vạn Kiếp (B4) Phường 7, 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Vạn Kiếp (B4) Phường 7, 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Quy hoạch phân khu Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Vạn Kiếp (B4) thuộc phường 7 và phường 8 thành phố Đà Lạt có tổng diện tích 84,0 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp: đường Thánh Mẫu. Phía Nam giáp:  đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Vạn Kiếp và Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao. Phía Đông giáp: đường Vạn Kiếp. Phía Tây giáp: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu và Trung tâm Văn hóa Thể thao.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Vạn Kiếp (B4) Phường 7, 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đà Lạt. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý. Phục vụ công tác quản lý đô thị và sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Trong khu quy hoạch hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống. Ưu tiên vấn đề chỉnh trang tại chỗ; giải quyết vấn đề nước thải, chất thải theo đúng quy định. Hạn chế thay đổi địa hình, nghiên cứu đề xuất mở rộng các tuyến đường hiện hữu, quy định lộ giới, khoảng lùi.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Vạn Kiếp (B4) Phường 7, 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển khong gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi