Thông tin đồ án quy hoạch:

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Phần bản vẽ

QH- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH- Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH- Bản đồ hiện trạng HTKT

QH-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH- Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH- Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

QH- Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Phần thuyết minh (định dạng file .doc)

Phần Thiết kế đô thị (định dạng file .jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Date published: 04.09.2019 | 14:09
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu số 11 – thành phố Thanh Hóa

Thông tin đồ án quy hoạch:

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Phần bản vẽ

QH- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH- Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH- Bản đồ hiện trạng HTKT

QH-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH- Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH- Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

QH- Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Phần thuyết minh (định dạng file .doc)

Phần Thiết kế đô thị (định dạng file .jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]