Thông tin đồ án quy hoạch:

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Phần bản vẽ

QH- Bản đồ hiện trạng HTKT các dự án liên quan

QH-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH- Bản đồ quy hoạch giao thông

QH- Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

QH- Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Phần thuyết minh (định dạng file .doc)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Date published: 04.09.2019 | 15:53
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu số 13 – thành phố Thanh Hóa

Thông tin đồ án quy hoạch:

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Phần bản vẽ

QH- Bản đồ hiện trạng HTKT các dự án liên quan

QH-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH- Bản đồ quy hoạch giao thông

QH- Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

QH- Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Phần thuyết minh (định dạng file .doc)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]