0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi