Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ hiện trạng môi trường chiến lược

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-07: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-08.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-08.2: Ban đồ quy hoạch cấp nước

QH-08.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-08.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc

QH-09: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-10: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 18.12.2019 | 15:28
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 10, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ hiện trạng môi trường chiến lược

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-07: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-08.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-08.2: Ban đồ quy hoạch cấp nước

QH-08.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-08.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc

QH-09: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-10: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]