Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-06.8: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 09.12.2019 | 17:28
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 11 (thuộc địa giới hành chính xã Đông Tân, xã Đông Hưng, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hoá và một phần xã Đông Văn, huyện Đông Sơn), tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-06.8: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]