Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây - đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược  

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 19.12.2019 | 14:11
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phân khu số 4, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiêt kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây - đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược  

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]