Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất

QH-02: Bản đồ hiện hiện trạng hạ tầng kĩ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước

QH-08: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường chiến lược

*Bản ảnh:

1- Sơ đồ vị trí liên hệ vùng

2- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc), file ảnh(.jep)

(ht-hntt-acvn13)

Date published: 20.09.2019 | 17:09
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất

QH-02: Bản đồ hiện hiện trạng hạ tầng kĩ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước

QH-08: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường chiến lược

*Bản ảnh:

1- Sơ đồ vị trí liên hệ vùng

2- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc), file ảnh(.jep)

(ht-hntt-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]