Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 459,76 ha

Vị trí: Yên Bình là một xã nằm ở phía Đông Bắc của thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trụ sở xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 15 km, có đường Quốc lộ 1A đi qua.

Quy mô dân số dự báo: 10.345 người

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ kiến trúc:

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05A-B :Các bản vẽ thiết kế đô thị (định dạng ảnh . JPG)

3-Phần bản vẽ kỹ thuật:

- QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH07B: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH07C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH07E: Bản dồ quy hoạch cấp điện

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 10.04.2016 | 11:14
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu xã Yên Bình – tỷ lệ 1/2.000-thị xã Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 459,76 ha

Vị trí: Yên Bình là một xã nằm ở phía Đông Bắc của thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trụ sở xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 15 km, có đường Quốc lộ 1A đi qua.

Quy mô dân số dự báo: 10.345 người

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ kiến trúc:

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05A-B :Các bản vẽ thiết kế đô thị (định dạng ảnh . JPG)

3-Phần bản vẽ kỹ thuật:

- QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH07B: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH07C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH07E: Bản dồ quy hoạch cấp điện

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]