0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu xây dựng trung tâm lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf), (.jpg)

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là khu du lịch cấp quốc gia có tính chất sinh thái, văn hoá với các loại hình du lịch đa dạng; là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía nam của tỉnh Sơn La; là trung tâm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Sơn La; là vùng bảo tồn rừng sinh thái quốc gia; là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha. Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần địa phận thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông của huyện Mộc Châu, xã Vân Hồ và xã Chiềng Khoa của huyện Vân Hồ. Phạm vi, ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: giáp khu vực Xồm Lồm, Tám Ba, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu

- Phía Nam: giáp khu vực Chiềng Đi, Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

- Phía Đông: giáp tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ và xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

- Phía Tây: giáp tiểu khu Chiềng Đi, tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Quy mô diện tích lập quy hoạch: 2.716,54 ha. Quy mô dân số đến năm 2030: khoảng 30.000 người. Quy hoạch xây dựng nhằm phát huy các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch của vùng trung du miền núi Bắc Bộ cũng như cả nước.

- Mục tiêu quy hoạch:  Dựa vào đồ án quy hoạch làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết các khu chức năng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất hiệu quả. Xây dựng các khu chức năng hiện đại, đồng bộ, có sắc thái riêng, gắn kết hài hòa với cảnh quan tự nhiên và các khu chức năng khác trong Trung tâm du lịch trọng điểm, vùng đệm, đóng góp cho sự phát triển của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trung tâm lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (CAD):

+ BV01: Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ BV02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng sử dụng đất

+ BV03: Bản đồ quy hoạch hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

+ BV04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ BV05: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

(ThanhTu - ThanhThao Acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi