0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 trục đường Âu Cơ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Bản vẽ(CAD):

- Bản vẽ 07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản vẽ 09: Bản đồ thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Bản vẽ 10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản vẽ 08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản vẽ 11: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng, thông tin liên lạc

- Bản vẽ 01:Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

- Bản vẽ 02: Bản đồ hiện trạng KTCQ, hệ thống HTKT và đánh giá đất xây dựng

- Bản vẽ 03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản vẽ 04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ 05: Bản đồ quy hoạch chiều cao sàn nền

- Bản vẽ 06: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

- Bản vẽ 12: Bản đồ định hướng quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản vẽ 13: Bản đồ định hướng quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ 14: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Bản vẽ 14a: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

Bản vẽ: xf.nen.hien.trang

(Thanhphuong99- LamPhuong-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi