0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Đồng - thành phố Hà Tĩnh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Đồng - thành phố Hà Tĩnh

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích 339,71ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Thạch Môn; Phía Nam giáp xã Thạch Hưng; Phía Đông giáp sông Rào Cái; Phía Tây giáp phường Thạch Quý.

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1718Đ/UBND ngày 10 tháng 06 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Đồng - thành phố Hà Tĩnh : Giúp tạo động lực phát triển đô thị phía Đông thành phố Hà Tĩnh, góp phần xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị văn minh. Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hợp lý quỹ đất. Đáp ứng nhu cầu về phát triển đô thị, công trình công cộng, thương mại, đất ở cho thành phố. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Đồng - thành phố Hà Tĩnh

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Đồng - thành phố Hà Tĩnh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi