0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 - Được chia làm 5 phần:

  + Phần I: Giới thiệu tiềm năng và nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp tại tỉnh BR-VT.

  + Phần II: Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp tỉnh BR-VT giai đoạn 2010-2015.

  + Phần III: Dự báo các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển công nghiệp của tỉnh BR-VT.

  + Phần IV: Nội dung điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của tỉnh BR-VT.

  + Phần V: Những giải pháp và chính sách phát triển ngành công nghiệp của tỉnh BR-VT.

- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 : Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cũng như các chuyên ngành công nghiệp của vùng KTTĐ phía Nam và Việt Nam để xây dựng các quan điểm, định hướng phát triển công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu hợp lý. Xác định cơ cấu, mục tiêu phát triển, nguồn lực cho ngành công nghiệp và các chuyên ngành công nghiệp thích ứng với các giai đoạn phát triển. Làm cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo quản lý, hoạch định các chính sách phát triển công nghiệp của các cấp lãnh đạo của tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến  2030

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi